Ett reportage”Populärt med naturskön Yoga på semestern ” i dagens NWT om våra sommarkurser vid Långbergets
Sporthotell! Jättekul tycker vi smiley

http://nwt.se/torsby/2015/08/05/populart-med-naturskon-yoga-pa?refresh=true

Mer om sommarkurserna 2016 hittar du på www.yogaakademien.se